• En analyse av læreres spørsmål og responser under helklassesamtaler i matematikk på ungdomstrinnet 

   Hallert, Lene-Marie (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
   Å kommunisere og samtale om matematikk i klasserommet er både et middel til læring og et læringsmål i seg selv. Likevel viser internasjonal og nasjonal forskning at lærere avsetter lite tid i undervisning til å samtale ...
  • Five Tips for Integrating Khan Academy in Your Course 

   Gray, William James Andrew; Lindstrøm, Christine (The Physics Teacher;Volume 57, Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-23)
   Khan Academy (KA) is one of the world’s most popular open educational resources (OER), with more than 57 million registered users and 15 million monthly site visits as of May 2016. It is popular with students seeking ...
  • Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn 

   Gray, William James Andrew; Martinussen, Geir (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Ågang 42, Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Undersøkelser av studenters tidsbruk har oftest foregått ved at studentene ved et mer eller mindre tilfeldig tidspunkt i året har blitt bedt om å anslå sin gjennomsnittlige arbeidstid per uke, gjeldende for hele året. En ...