• Kvaliteten på offentlige anskaffelser 

      Gran, Hilde Midthun; Ohna, Gunhild (Bachelor thesis, 2017-05)
      Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige oppdragsgivere er det oftest et sterkt fokus på å korrekt følge regelverket, og det kan tilsynelatende virke som det går på bekostning av gode innkjøp? ...