• Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv 

      Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth; Storø, Jan (Tidsskriftet Norges barnevern;Vol 96, nr 1-2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Aktivitetsfaget er sentralt i barnevernspedagogutdanningen. Faget har imidlertid ikke vært gjenstand for forskning og er i liten grad beskrevet i faglitteraturen. I denne artikkelen gjengir vi funnene fra en undersøkelse ...