• Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (AFI FoU-resultat 2009, Report, 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • Livspuslespillet 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (AFI FoU-Resultat, Research report, 2009)
   Målet med undersøkelsen har vært å finne virkemidler som kunne akselerere kvinners karriere, som ledere både i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen har vært eksplorerende, ikke representativ eller anonym, men ment å ...
  • Refleksjon, handling og mestring 

   Gjerberg, Elisabeth; Amble, Nina (AFI Notat 2011:2, Research report, 2011)
   Prosjektet ”Refleksjon, handling og mestring – et forsknings- og utviklingsprosjekt” Steen, Arild Henriktet opp i 2005, og ble avsluttet med et erfaringsseminar i februar 2011. Prosjektet har i hele perioden vært finansiert ...
  • Utredning om omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude; Gjerberg, Elisabeth (AFI Notat 2004:3, Report, 2004)
   Rapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av ...