• Idrett, dataspilling og skole konkurrerende eller «på lag»? 

      Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein (Norsk pedagogisk tidsskrift;99(05), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Artikkelen undersøker sammenhengen mellom skoleprestasjoner, dataspilling og trening i idrettslag blant ungdom. Analysene viser en positiv sammenheng mellom trening i idrettslag og skolekarakterer, og en negativ sammenheng mellom ...