• Kommunikasjonskurs med simulering 

      Gabrielsen, Anita Kristin; Karlsen, Marte-Marie; Falch, Anne Lise; Stubberud, Dag-Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Bakgrunn: Pasienter innlagt i akutt - avdelinger er sårbare og kan oppleve at de ikke blir bekreftet og anerkjent som den personen de er. Dersom sykepleiere har gode ferdigheter i kommunikasjon, ...