• Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking 

   Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (Bioingeniøren;Nummer 6 • 2021 • Årgang 56, Professional article, 2021-08-20)
   Introduksjon: Fokus i artikkelen er hva bioingeniørstudenter erfarer og vektlegger som medstudentveiledere i venøs blodprøvetaking for sykepleierstudenter. Metode: Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju og skriftlig ...
  • Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen 

   Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Siden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer ...
  • Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen 

   Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Siden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer fastsatt. ...