• Fører individuell refusjon til sosiale ulikheter 

   Frode Berglund (NIBR-notat 2007:117, Notat, 2007)
   Last ned gratis Hensikten med prosjektet er å undersøke om individuell refusjon av medikamenter fører til sosial ulikhet i medisinsk behandling. Pasienter som mottar slik refusjon blir sammenlignet med pasienter som mottar ...
  • Lokalvalg - deltagelse og representasjon 

   Frode Berglund (NIBR-notat 2007:109, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet inneholder dokumentasjon av deltagelse og representasjon ved norske lokalvalg, samt noe dokumentasjon av tilsvarende forhold i nordiske land. Tilknyttet prosjekt Lokalvalg - deltakelse og representasjon
  • Utslippsreduksjoner og tilpasninger 

   Frode Berglund; Erik Nergaard (NIBR-notat 2008:103, Notat, 2008)
   Last ned gratis Kommunene har blitt en mer interessant aktør for utformingen av nasjonal klimapolitikk de senere årene. I dette notatet gjøres en kartlegging av tiltak som er gjort i kommunene for å redusere utslipp av ...