• Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser? 

      Nordahl, Berit Irene; Ruud, Marit Ekne; Føreland, Jan Willy; Frøyseth, Vibeke; Totland, Elisabeth; Lislevand, Anne S. (Research report, 2019-01-01)
      Rapporten synliggjør at fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder ofte er krevende. Kommuner i sentrale byområder må håndtere en stor befolkningsvekst og samtidig følge opp nasjonale og regionale målsettinger ...