• Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 6/00, Report, 2000)
   Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
  • Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 6/00, Report, 2000)
   Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
  • Statlig oppfølging av IA-avtalen 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 5/06, Report, 2006)
   IA-avtalen ble inngått høsten 2001 mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den fireårige avtaleperioden utløp i 2005, da en ny avtale med virkning ut 2009 ble inngått. Ved inngåelsen av IA-avtalen påtok hver av partene ...
  • Statlig oppfølging av IA-avtalen 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 5/06, Report, 2006)
   The Norwegian government made an agreement with the social partners in 2001. The objectives of the agreement were to make workplaces more inclusive, and thereby reduce costs due to absence from work or exclusion from ...