• “Approaching an Abyss”: Liberalist Ideology in a Norwegian Cold WarBusiness Paper 

   Fonn, Birgitte Kjos (Media and Communication;Volume 6, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-09)
   The international business press has been a powerful and influential voice in modern societies and, as its formative years took place during the Cold War, a closer look at the ideologies that were promoted in this part of ...
  • Da venstresiden ville lage DU-journalistikk 

   Fonn, Birgitte Kjos (Pressehistorisk tidsskrift;(15), Journal article; Peer reviewed, 2011-09)
  • Denne gangen er det annerledes. En studie av børskrakket i 1987 i to norske aviser 

   Fonn, Birgitte Kjos (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   Dette kapittelet er en studie av dekningen av børskrakket i 1987 i to store norske aviser. På det tidspunktet krakket fant sted, var både norsk politikk og presse i endring. Markedet hadde over noen år fått betraktelig ...
  • "En mægtig folkeomveltning, et vældig vulkanutbrud" Den russiske revolusjon i ukebladene Allers og Hjemmet 

   Fonn, Birgitte Kjos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Den russiske revolusjon fant sted på et tidspunkt da det var bred oppmerksomhet om utenrikssaker i avisene. Dette hadde mange grunner. Utenlands - dekningen i Norge hadde generelt tatt seg opp utover på 1800-tallet ...
  • Gjennom ordet. To bemerkelsesverdige bokverk om ordets makt og avmakt 

   Fonn, Birgitte Kjos (Mediehistorisk tidsskrift;Årgang 18, nr. 35, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   De siste tiårene har gitt oss et bredt tilfang av forskningsbidrag om saklitteratur og ytringsfrihet i norsk historie. Prosjekter om norsk sakprosahistorie ble satt i gang allerede i 1990-årene. Rundt år 2000 tok det store ...
  • A Hidden Theory in Financial Crisis Journalism? The Case of Norway 

   Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos (Nordicom Review;36(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-10-21)
   The present article analyses press coverage of the dramatic finance crisis and the ensuing European debt crisis in Europe, in three decisive periods. The authors conduct quantitative and qualitative content analyses of two ...
  • Kronikkens sjanger og funksjon – en analyse av tekst og praksis 

   Dalen, Lars Sandved (Master thesis, 2023)
   I Norden har kronikken hatt en høy status helt siden starten, som var i den danske morgenavisa Politiken i 1905. Den fikk tidlig en prominent plass i avisene – gjerne i tilknytning til leder- og kommentarstoffet. Kronikk- ...
  • Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces 

   Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (Nordicom Review;Volume 43 (2022) - Issue 1 (January 2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-02-10)
   Increasingly, the means of engaging young people in constructive public debate and democratic society has shifted to online digital media platforms. This assumes that participants have the necessary media literacy skills ...
  • Media narratives, agonistic deliberation, and Skam: An analysis of how young people communicate in digital spaces 

   Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (Nordicom Review;Volume 43 - Issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-10)
   Increasingly, the means of engaging young people in constructive public debate and democratic society has shifted to online digital media platforms. This assumes that participants have the necessary media literacy skills ...
  • Nye måter å dekke Vesten på. En studie av internasjonalt stoff i to norske aviser 1975–2005 

   Fonn, Birgitte Kjos (Mediehistorisk tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Like etter 2. verdenskrig var norsk journalistikk påtagelig «vestvendt», delvis som følge av den kalde krigen. Senere endret den kalde krigen karakter, og da Østblokken gikk i oppløsning, tok det vi kaller «globaliseringen» ...
  • På slakk line, eller da covid-19 kom til India 

   Bjerkan, Lise (Master thesis, 2023)
   Har norsk essayistikk blitt for snever, for apolitisk og for innadvendt? Bør essayet handle om den virkelige verden utenfor seg selv? I denne oppgaven utforsker jeg essayistikk i formidling av samfunnsaktuelle hendelser. ...
  • Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism 

   Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie (Book; Peer reviewed, 2017)
   Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om ...
  • Ukebladene i 1913. Underholdning, opplysning og kvinnebilder i endring. 

   Fonn, Birgitte Kjos (Pressehistorisk tidsskrift;(20), Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • What do we talk about when we talk about the academisation of journalism? 

   Fonn, Birgitte Kjos (Journalistica;Nr. 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Well over a hundred years after the first journalism programmes were established at university level, the so-called academisation of journalism education is still subject to dispute. However, academisation is not one thing ...
  • What does digital journalism studies look like? 

   Steensen, Steen; Larsen, Anna M. Grøndahl; Hågvar, Yngve Benestad; Fonn, Birgitte Kjos (Digital Journalism;Volume 7, 2019 - Issue 3: Defining Digital Journalism (Studies), Journal article; Peer reviewed, 2019-05-08)
   This article analyses the characteristics of digital journalism studies through an empirical investigation of all articles published in the journal Digital Journalism, from its launch in 2013 to issue 6, 2018. The aim of ...