• Fitnessutøvarar sin konkurranseførebuande periode 

   Fjellestad, Ingrid (MAEH;2018, Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Stadig fleire deltek i fitnesskonkurransar. Det er lite dokumentert kva for strategiar som vert praktisert mellom fitnessutøvarar og korleis den konkurranseførebuande perioden påverkar kroppssamansetjinga. Det ...
  • Physical health and symptoms of relative energy deficiency in female fitness athletes 

   Mathisen, Therese Fostervold; Heia, Josefine; Raustøl, Marius Løvic; Sandeggen, Mari; Fjellestad, Ingrid; Sundgot-Borgen, Jorunn (Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports;Volume 30, Issue 1, January 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-08)
   Introduction: Competing in aesthetic sports increases the risk of low energy availability and associated health impairments. Fitness physique sport is a popular, but understudied aesthetic sport. We evaluated health and ...