• Læringsglede i bygg og anleggsfaget 

      Falao, Lars Einar (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Denne masterrapporten i yrkespedagogikk omhandler et forskningsprosjekt som er gjennomført ved en videregående skole i Norge. Skolens navn og beliggenhet er ikke beskrevet i denne rapporten av hensyn til deltakernes rett ...