• Hvordan gjennomføre en relevant opplæring i Vg1- Elektro? 

      Larsen, Rolf Petter; Fagernes, Jan (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Masteroppgaven dreier seg om gjennomføring av en relevant opplæring i Vg1-Elektro.Vi har i tre tidligere oppgaver skrevet om gjennomføringen av Prosjekt til fordypning. Feltet er i dette aksjonsforskningsprosjektet utvidet ...