• Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser? 

   Nordahl, Berit Irene; Ruud, Marit Ekne; Føreland, Jan Willy; Frøyseth, Vibeke; Totland, Elisabeth; Lislevand, Anne S. (Research report, 2019-01-01)
   Rapporten synliggjør at fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder ofte er krevende. Kommuner i sentrale byområder må håndtere en stor befolkningsvekst og samtidig følge opp nasjonale og regionale målsettinger ...
  • Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

   Kristiansen, Are; Kaasen, Liv; Hammershaug, Silje Sørlie; Føreland, Jan Willy; Hanssen, Gro Sandkjær; Nordahl, Berit Irene (Research report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet. Arbeidet har tatt utgangspunkt i seks eksempelområder fra bybåndet. Aktiv involvering av kommunene og de andre partene i ...
  • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

   Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:21, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...