• Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking 

      Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (Bioingeniøren;Nummer 6 • 2021 • Årgang 56, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-20)
      Introduksjon: Fokus i artikkelen er hva bioingeniørstudenter erfarer og vektlegger som medstudentveiledere i venøs blodprøvetaking for sykepleierstudenter. Metode: Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju og skriftlig ...