• Algebraisk tenkning på barnetrinnet 

      Eskeland, Marianne (Master thesis, 2020)
      Jeg har undersøkt i hvilken grad matematikklærere på barnetrinnet er forberedt på å jobbe med algebra som et av kunnskapsområdene i matematikk i den nye læreplanen som innføres høsten 2020. Dette har jeg gjort ved å ...