• Utslippsreduksjoner og tilpasninger 

      Frode Berglund; Erik Nergaard (NIBR-notat 2008:103, Notat, 2008)
      Last ned gratis Kommunene har blitt en mer interessant aktør for utformingen av nasjonal klimapolitikk de senere årene. I dette notatet gjøres en kartlegging av tiltak som er gjort i kommunene for å redusere utslipp av ...