• Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat 10/10, Notat, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat 10/10, Notat, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • Educating the Roma: The Struggle for Cultural Autonomy in a Semi-Nomadic Group in Oslo. 

   Engebrigtsen, Ada (Social Inclusion;3(5), Journal article; Peer reviewed, 2015-09-29)
   This paper will discuss the rationale of a group of Norwegian Roma who have resisted the government’s attempts to educate them since the early 1960s. Behind the scenes these Roma claim that a school education is irrelevant ...
  • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

   Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA-rapport;18:2020, Research report, 2020)
   Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...
  • Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Haug, Are Vegard (NOVA Notat 2/18, Notat, 2018)
   This is an evaluation of the Norwegian Government’s Assistance Programme for humanitarian aid to migrating EEA-citizens who come to Norway to make a living by begging. (Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende ...
  • Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Haug, Are Vegard (NOVA Notat 2/18, Notat, 2018)
   Dette notatet oppsummerer funnene fra en evaluering av Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger. Evalueringen er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet i 2017. Studiene omfatter ...
  • Familieterapi med minoritetsfamilier 

   Crouts-Olsen, Linore Helen (Master thesis, 2018)
   This is a qualitative analysis based on six interviews. The theme for my project is family therapy with ethnic minority families. These families received therapy from a family therapist who is working for the social services. ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   Et likeverdig tjenestetilbud til alle, uansett etnisitet, kjønn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering, er en uttalt politisk målsetting. Hvordan realiseres denne målsettingen i praksis? For å svare på ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   To work actively, in a targeted, planned manner to promote equality and prevent discrimination is an explicit objective for Norwegian authorities. To develop equal, non-discriminatory public services is an essential part ...
  • For barnas skyld 

   Engebrigtsen, Ada; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 17/10, Report, 2010)
   Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra ...
  • For barnas skyld 

   Engebrigtsen, Ada; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 17/10, Report, 2010)
   Rapporten handler om hvordan man kan motivere asylsøkende barnefamilier til å returnere frivillig til hjemlandet etter endelig avslag på asylsøknaden. Frivillig retur vil i denne sammenhengen si å returnere med støtte fra ...
  • Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn ... 

   Engebrigtsen, Ada (NOVA Rapport 7/02, Report, 2002)
   Rapporten er utarbeidet for NOVA av Ada Engebrigtsen. Rapporten handler om enslige, mindreårige asylsøkere i Norge med vekt på deres familiebånd og bakgrunn og hvordan det offentlige tilrettelegger for at disse barna skal ...
  • Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn ... 

   Engebrigtsen, Ada (NOVA Rapport 7/02, Research report, 2002)
   Rapporten er utarbeidet for NOVA av Ada Engebrigtsen. Rapporten handler om enslige, mindreårige asylsøkere i Norge med vekt på deres familiebånd og bakgrunn og hvordan det offentlige tilrettelegger for at disse barna skal ...
  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (NOVA Rapport 7/14, Report, 2014)
   Rapporten bygger på en kartlegging av situasjonen for utenlandske personer som tigger, og er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet. Utenlandske personer som tigger i Norge, er hovedsakelig rumenske statsborgere fra ...
  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (NOVA Rapport 7/14, Report, 2014)
   Background This report on "Streetlife . The situation of foreign citizens that beg" is commissioned by the Ministry of Justice and Security. Since around 2007, we have seen an increasing migration of foreign citizens ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   Hva slags opplæringstilbud får asylsøkerbarn i norske kommuner, og hvilke erfaringer har ansatte på omsorgssentre og statlige mottak med samarbeid om barnas skolegang? Denne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   This report is about the educational opportunities for minor, unaccompanied asylum-seekers and children of asylum-seekers in Norway. The report is based on surveys to municipalities and counties and on interviews with ...
  • Key Figure of Mobility: The nomad 

   Engebrigtsen, Ada (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article discusses the relationship between nomadic people and the figure of the nomad in a European context. Based on a discussion of the presence of the figure of the nomad in European folk imaginary and in the social ...