• Suksessfaktorer for fullføring av helsefaglig yrkesutdanning. 

      Ellingsen-Suri, Jenny (MAPO;2019, Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Voksne minoritetsspråklige har lavest gjennomføring av videregående opplæring. For at flere voksne minoritetsspråklige skal lykkes med sin opplæring, må en ha kunnskap om hvilke faktorer bidrar til fullføring av ...