• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021-07-05)
   Pandemien har vært preget av stadige endringer i smittetrykk, kunnskapsnivå og tiltaksbyrde. Dette kapittelet forsøker å peke på noen overordnede læringspunkter fra analysene som er presentert senere i rapporten. Punktene ...
  • Covid-19. Dør-til-dør-aksjoner, mobile teststasjoner og endring i testandel blant norsk- og utenlandsfødte i bydel Stovner, Oslo 

   Vinjerui, Kristin Hestmann; Elgersma, Ingeborg Hess; Fretheim, Atle (Research report, 2021-03-25)
   Høy testandel er viktig i arbeidet mot spredning av covid-19. Stovner bydel gjennomførte dør-til-dør-aksjoner der innbyggerne ble oppfordret til å teste seg, i februar-mars 2021. I tilknytning til aksjonene ble det utplassert ...
  • The Evaluation of a Social Media Campaign to Increase COVID-19 Testing in Migrant Groups: Cluster Randomized Trial 

   Elgersma, Ingeborg Hess; Fretheim, Atle; Indseth, Thor; Munch, Anita Thorolvsen; Johannessen, Live Bøe; Hansen, Christine Engh (Journal of Medical Internet Research;Vol 24, No 3 (2022): March, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-24)
   Background: A low test positivity rate is key to keeping the COVID-19 pandemic under control. Throughout the pandemic, several migrant groups in Norway have seen higher rates of confirmed COVID-19 and related hospitalizations, ...
  • GP phone calls to improve COVID-19 vaccine uptake among patients at increased risk of severe COVID-19: a randomised trial 

   Tuv, Marit; Elgersma, Ingeborg Hess; Furuseth, Ellen; Holst, Christine; Helleve, Arnfinn; Fretheim, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: English media have reported that many unvaccinated individuals took the COVID-19 vaccine after receiving a phone call from their GP. Aim: To determine whether phone calls from GPs to unvaccinated patients at ...
  • Increased COVID-19 testing rates following combined door-to-door and mobile testing facility campaigns in Oslo, Norway, a difference-in-difference analysis 

   Vinjerui, Kristin Hestmann; Elgersma, Ingeborg Hess; Fretheim, Atle (International Journal of Environmental Research and PuInternational Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH);Volume 18 / Issue 21, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-21)
   High testing rates limit COVID-19 transmission. Attempting to increase testing rates, Stovner District in Oslo, Norway, combined door-to-door campaigns with easy access testing facilities. We studied the intervention’s ...