• Samarbeid om mangfold 

      Hilsen, Anne Inga; Eggesbø, Reidun (AFI FoU-resultat, rapport, 2010)
      Håndbok for ledere er ment å være et verktøy på tema etnisk mangfold, både i hotell-bransjen og i arbeidslivet for øvrig. Håndboken tar opp kjente situasjoner og spør hva man kan gjøre i de situasjonene man står overfor som leder.