• Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner 

   Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Chapter; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Most research on domestic violence has focused on violence against women in a gender perspective. However, there has been an increasing understan- ding of the importance of other social dimensions in order to understand ...
  • Mer midlertidighet– innvandringspolitikken etter asylforliket 

   Eggebø, Helga; Staver, Anne Balke (Nytt Norsk Tidsskrift;Nr. 2 / 2020 / Årg. 37, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-04)
   Hvilke konsekvenser får det når innvandringspolitikken preges av stadig mer midlertidighet? Dette spørsmålet ble ikke utredet og knapt diskutert i forbindelse med omfattende politiske endringer etter asylforliket. Denne ...