• Læring for livet- vurdering og veiledning i trafikkopplæring 

      Dybdahl, Sissel (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      ”Hvordan kan vurdering i praksis brukes systematisk slik at det bidrar til å heve elevens prestasjon og læringsutbytte?” Bakgrunn for utviklingsprosjektet var elevenes behov for utvikling av underveisvurdering i praksis ...