• Prehospital ivaretakelse av eldre pasienter utsatt for lavenergifall 

      Duestad, Lise; Jensen, Nora Bjørkedal; Larsen, Vilde (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Det blir stadig flere eldre i befolkningen, og dermed også flere eldre traumepasienter. Erfaringsmessig er lavenergifall en vanlig skademekanisme blant eldre og en hyppig problemstilling vi møter prehospitalt. ...