• Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

   Dalen, Lars Sandved (Mediehistorisk tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...
  • Kronikkens sjanger og funksjon – en analyse av tekst og praksis 

   Dalen, Lars Sandved (Master thesis, 2023)
   I Norden har kronikken hatt en høy status helt siden starten, som var i den danske morgenavisa Politiken i 1905. Den fikk tidlig en prominent plass i avisene – gjerne i tilknytning til leder- og kommentarstoffet. Kronikk- ...