• Bærekraft i yrkesopplæringen: Rapport fra en spørreundersøkelse om hvordan elever i yrkesopplæringen vektlegger bærekraft i skoleopplæring og yrkesutøvelse 

   Spetalen, Halvor; Mobråten, Kaia; Bakken, Roger; Karstensen, Steinar; Havreberg, Solveig; Dahlback, Jorunn; Iversen, Ingvild; Røsten, Line; Holtet, Jon Ingar; Holt, John (Report, 2021-06)
   I 2017 ble en ny overordnede del av læreplanverket for grunnopplæringen i norsk skole vedtatt. Denne delen utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den ...
  • Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv 

   Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 6, No.1 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-24)
   Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Denne artikkelen har til hensikt å synliggjøre hva dybdelæring kan være i yrkesfaglig videregående ...
  • The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (International Journal for Research in Vocational Education and Training;Vol. 7 No. 3 (2020), Peer reviewed; Journal article, 2020-11-11)
   Context: This article is based on a pragmatic theoretical perspective on education, in which theoretical and practical competences are developed through experiences and participation in real-world teaching contexts. Previous ...
  • Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 8, No. 3, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   In 2020 a new school reform will be implemented in Norway, with required vocational specialisation the first year in upper secondary school. The aim of this article is to analyse challenges and opportunities in the meeting ...
  • Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 

   Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Sylte, Ann Lisa (Rapporter og utredninger;1/2011, Research report, 2011)
   Dette er sluttrapporten fra et fireårig aksjonsforskningsprosjekt (2006-2010) om implementering av nye læreplaner i 6 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Prosjektet studerer læring i yrkesopplæringens to første år. I ...
  • Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 3, No 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2019-02-23)
   Målet med denne artikkelen er å belyse kompetanseområder en yrkesfaglærer trenger for å undervise i brede yrkesfaglige utdanningsprogram med tidlig yrkesspesialisering i videregående skole i Norge. Det er bred enighet om ...