• Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Fisk 

   Døving, Runar (Rapport 12-1997, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er A belyse oppfatninger, vurderinger og forbruk av fisk i forskjellige forbrukergrupper i Norge. Bakgrunnen er ernæreringspolitiske målsettinger om en økning i fiskeforbruket. Mens kjøttforbruket ...
  • Grensehandel i Sameland 

   Døving, Runar (Prosjektnotat 4-2003, Notat, 2003)
   Grensen mellom Norge og Finland går rett igjennom sameland. For samene er det derfor ingen grense. Når nordmenn krysser grensen drar de fra et eget norsk land til et svensk eller finsk land, med andre kulturer. For samer ...
  • Grensehandel i Sameland 

   Døving, Runar (Prosjektnotat 4-2003, Notat, 2003)
   Grensen mellom Norge og Finland går rett igjennom sameland. For samene er det derfor ingen grense. Når nordmenn krysser grensen drar de fra et eget norsk land til et svensk eller finsk land, med andre kulturer. For samer ...
  • Det norske måltidsmønsteret 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Rapport 2-2000, Report, 2000)
   Forholdet mellom holdning og handling har her vært viktig. Flere kvantitative studier viser at noe over halvparten av representative utvalg anser seg som miljøbevisste forbrukere. Hva folk oppgir å gjøre i praksis har ...
  • Det norske måltidsmønsteret 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Rapport 2-2000, Report, 2000)
   Forholdet mellom holdning og handling har her vært viktig. Flere kvantitative studier viser at noe over halvparten av representative utvalg anser seg som miljøbevisste forbrukere. Hva folk oppgir å gjøre i praksis har ...