• Optimalisering og kontroll av et solassistert-bergvarmepumpesystem 

      Døsvik, Ole Kristian (Master thesis, 2023)
      Bygg- og anleggsbransjen står i dag for omtrent 40% av all energibruk i verden. Av dette utgjør omtrent 80% energien for varmtvannsforbruk, oppvarming og kjøling av bygg [1]. Et tiltak for å redusere denne energibruken ...