• Programfagslærer på praksiplass 

      Dølving, Cathrine (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven handler om planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av arbeidet med å legge noen av temaene i felles programfag på vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BU), ut i de praksisbedriftene hvor elevene har ...