• Ringvirkninger i energimarkedet 

      Cojocaru, Ana; Myrann, Monja Wenaas (Master thesis, 2017)
      I vår oppgave har vi tatt for oss ringvirkninger i energimarkedet. Data som ble brukt er daglige spotpriser, hvor vi ser på strøm-, olje-, kull- og gasspriser. Strømprisene er spot systempriser som er hentet fra Nord Pool. ...