• Trafikkprosjektet : Implementering av trafikkundervisning i grunnskolen 

      Claudius, Jørn; Nystrøm, Ketil (MAYP 2011;, Master thesis, 2011)
      Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, og til tross for sterk nedgang i antall drepte og hardt skadde i Norge, gjelder dette ikke for ungdom. På landsbasis skjer 35 % av alle fotgjengerulykkene i mørket. Av alle ...