• Kampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativene 

      Christiansen, Ina Marie; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-15)
      Oslo kommune opplever økende utfordringer med tilgang på stabile og rimelige bosituasjoner for befolkningen. For å imøtegå utfordringene vil kommunen etablere en tredje boligsektor. I denne artikkelen analyseres diskursene ...