• Personlig livssyn i konflikt med undervisning om evolusjonsteori? 

      Bruland, Ingvill (Master thesis, 2018)
      Undervisning om evolusjon er, om en leser i litteraturen og ser til land som USA, et emne som for mange kan oppleves kontroversielt å undervise om. Debatten handler ofte om det å inkludere religiøse perspektiver som ...