• ”Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke…” 

      Hilsen, Anne Inga; Botnen, Anlaug (AFI Notat 2010: 3, rapport, 2010)
      Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) har gjennomført et seniorprosjekt i perioden 2007 – 2009. Prosjektets hovedmål var at STHF skulle bli en mer inkluderende og attraktiv arbeidsplass for eldre ansatte. Prosjektet har ...