• Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019 

   Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 5 No 3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-14)
   Artikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene ...
  • Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer 

   Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 14, No. 3, 2020, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-22)
   I denne artikkelen undersøker vi fremtidige muligheter og utfordringer i femårige lærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag på masternivået, i lys av kvalitet og relevans for fagfeltet. I undersøkelsen ble det benyttet ...