• Reisen hjem 

      Bolstad, Karin Hagen (Bachelor thesis, 2017-03)
      Bakgrunn: I 2012 ble 3512 (5,9 %) premature barn født før uke 37 i Norge (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 23). Bakgrunnen for denne litteraturstudien er å finne ut hvordan sykepleier kan trygge foreldre i «Reisen hjem» fra ...