• At det kommer fra oss - Elevmedvirkning og kunstpedagogikk i utviklingen av en musikkteaterforestilling på ungdomstrinnet 

   Sivertsen, Christine (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av kunstpedagogisk praksis på ungdomstrinnet. Studien baserer seg på det overordnede perspektivet elevmedvirkning, og tar utgangspunkt i en produksjonsprosess der elever har ...
  • Dramaturgiske strategier i manusutvikling - Fra virkelighet til teatermanus 

   Taranrød, Kjerstin Løvskeid (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan en historie fra virkeligheten kan bearbeides til et teatermanus. Det er den kunstneriske prosessen som undersøkes, der det å belyse de valgte dramaturgiske strategiene vektlegges. ...
  • Emancipatory Theatre and Performative Didactics 

   Aure, Venke; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;2(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article is based on several years of empirical observation, gathered from theatre practice, in which Karin B. Bjerkestrand and Anna Songe-Møller developed what is known as “Solidarity Forum Theatre” (SFT), a form of ...
  • Empowerment of citizens in a multicultural society 

   Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Journal of Intercultural Communication;30, Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article is based on the project: Empowerment of Citizens in aMulticultural Society. We wanted to explore theatre as intercultural communication related to the challenges faced by our diverse society. Drama students ...
  • Hvorfor er ikke drama og teater et fag i skolen? En studie av drama og teater sin posisjon i den norske skole gjennom 40 år. 

   Olberg, Steinar (Master thesis, 2014)
   I denne masteroppgaven har jeg sett nærmere på årsakene til hvorfor drama og teater ikke er et eget fag i norsk grunnskole. I undersøkelsen min har jeg gått igjennom læreplanene fra 1974 frem til i Kunnskapsløftet, som ...
  • Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater 

   Gjærum, Rikke Gürgens; Vollan, Ingrid; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen presenterer funn fra den kvalitative studien Kvinner i norsk teater (KIT). Forskerne har undersøkt kvinnelige skuesp illeres opplevelser av rolletildeling i norske institusjonsteatre, sett i ...
  • Performative kunstdidaktiske erfaringer som praksisrefleksjon 

   Ellinggard, Stine; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol. 5 | No. 3 | 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-17)
   Hensikten med denne studien er å undersøke hva performative kunstdidaktiske erfaringer kan tilføre praksisrefleksjonen til PPU (praktisk pedagogisk utdanning) studenter i drama og teater. Forfatterne har gjennomført tre ...