• Fastlegers meldepraksiser til barnevernet : en intervjustudie 

      Bjørneng, Ragnhild (Master thesis, 2012)
      Denne studien tar for seg fastlegers meldepraksis til barnevernet. Hvordan går legene frem for å identifisere barnevernsproblematikk og hvilke barrierer er det for å melde fra om bekymring til barnevernet? For at barnevernet ...