• Sykepleie og gråt: det ivaretakende perspektiv 

      Bjørnø, Aina Marie (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: I denne oppgaven har jeg forsøkt å bringe gråt opp og frem med fokus på fenomenets kompleksitet, for å vekke interesse, så vel som for å spre kunnskap. Gråt er utforsket fra ulike hold i ønsket om å ...