• Preoperativ angst hos barn 

      Bjørnå, Synne Ingrid (Master thesis, 2016)
      Tittel og problemstilling: Preoperativ angst hos barn. Er skåringsverktøyet modified Yale Preoperative Anxiety Scale- Short Form (mYPAS-SF) egnet til å vurdere barnets angst? Hvor stor andel av barna opplever preoperativ ...