• Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger 

      Hovengen, Ragnhild; Biehl, Anna Månsson; Glavin, Kari (Rapport;2014:3, Peer reviewed; Research report, 2014)
      Bakgrunn: Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, ble etablert på Folkehelseinstituttet i 2008 som en nasjonal overvåkningsstudie. Hensikten var å dokumentere status og fange opp endringer i forekomst av overvekt ...