• Lønnsomhet i norske sparebanker 2005-2013 

      Berstad, Margrete (Master thesis, 2015)
      I denne avhandlingen har jeg forsket på lønnsomheten i norske sparebanker. Denne utredningen har som formål å forklare hva som påvirker lønnsomheten i en sparebank og hva som utgjør lønnsomhetsvariasjoner i sparebanksektoren ...