• Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 1 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:02, rapport, 2018)
   Helsesektoren er avhengig av arbeidskraft døgnet rundt. Som en konsekvens bruker sektoren flere forskjellige atypiske arbeidstidsordninger som lange vakter, lange uker, turnusarbeid og nattarbeid – ordninger som på forskjellig ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 2 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:03, rapport, 2018)
   En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene er at bestemte ...
  • Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees 

   Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates how educational level, job-related skills and employers’ support for competence development jointly determine Norwegian employees’ expectations of maintaining employment and career advancement. ...
  • The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: a fixed effects multivariate regression analysis using panel data 

   Kjekshus, Lars Erik; Bernstrøm, Vilde Hoff; Dahl, Espen; Lorentzen, Thomas (BMC Health Services Research;14(art.50), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Hospitals are merging to become more cost-effective. Mergers are often complex and difficult processes with variable outcomes. The aim of this study was to analyze the effect of mergers on long-term sickness absence ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Employability as an Alternative to Job Security 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (Personnel review;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – Employability has been suggested as an alternative to job security in response to more flexible work arrangements, arguing that the important question for employees is no longer the security of their current job, ...
  • Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (BMC Health Services Research;19, Article number: 193 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-27)
   Background: A number of working time arrangements have been linked to negative consequences for both health personnel and their patients. A common hypothesis put forth to explain these findings suggests that certain working ...
  • HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Salomon, Robert; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI Rapport 2015:13, rapport, 2015)
   På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og i samarbeid med Abelia har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en studie i kunnskapsbedrifter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia som utforsker HR-funksjonens ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Lindesneslosen – Sluttrapport 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff; Ballo, Jannike Gottschalk; Frangakis, Maria (AFI Rapport;2020:11, Research report, 2020-12)
   Målgruppa for utviklingsprosjektet Lindesneslos (2014–2017) var ungdom bosatt i Lindesnesregionen som hadde droppet ut av jobb eller utdanning, eller som stod i fare for å gjøre det. Hovedmålet var å utvikle tilnærminger ...
  • «Lindesneslosen» 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2018:06, rapport, 2018)
   «Lindesneslosen» var et prosjekt som prøvde ut Supported Employment i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnesregionen. Målgruppa var ungdom bosatt i ...
  • Long working hours and sickness absence—a fixed effects design 

   Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Public Health;18(1), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: While long working hours seem to lead to impaired health, several studies have also shown that long working hours are related to lower levels of sickness absence. Previous studies on the relationship between ...
  • Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals 

   Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Health Services Research;19, Article number: 895 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-11-14)
   Background: Organizational change is often associated with reduced employee health and increased sickness absence. However, most studies in the field accentuate major organizational change and often do not distinguish ...
  • Shift work and sickness absence at a Norwegian hospital: a longitudinal multilevel study 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (Occupational and Environmental Medicine;Volume 77, Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
   Objective: Shift work is known to be related to several negative health consequences and sickness absence. Research results regarding the relationship between types of shift schedules and sickness absence and whether and ...
  • Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Svare, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of the current study is to investigate the importance of monitoring and employee control for employees’ felt trust, as well as felt trust as a mediating variable between monitoring and control, intrinsic motivation ...
  • Styrers arbeidsmetoder med sykefravær - En kvalitativ forskningsstudie med fokus på styrerrollen i barnehager 

   Børsting, Veronica Myhre; Hagen, Elise Kristin (Master thesis, 2020)
   The goal of this Master thesis is to investigate how managers in public kindergartens in Norway work with absenteeism due to sickness. The problem statement is: How does kindergarten managers work with sickness absence? ...
  • A systematic literature review of the relationship between work hours and sickness absence 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this study was to determine the relationship between work hours and sickness absence: is a higher number of work hours associated with better or with adverse health? A systematic literature review was performed ...
  • Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study 

   Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Public Health;20, Article number: 1218 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-08-08)
   A sizeable body of research has demonstrated a relationship between organizational change and increased sickness absence. However, fewer studies have investigated what factors might mitigate this relationship. The aim of ...
  • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2014 

   Bergene, Ann Cecilie; Bernstrøm, Vilde Hoff; Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   YS Arbeidslivsbarometer er gjennomført for 6. gang. Rapporten som ble lagt fram på YS-konferansen er bygd opp rundt fem temaområder. Disse er valgt ut fordi de er sentrale for å forstå utviklingen av norsk arbeidsliv, sett ...