• Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

   Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
   Dette er en forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv i perioden 2012–2022. I rapporten presenteres kjennetegn ved den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Rapporten ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 1 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:02, Research report, 2018)
   Helsesektoren er avhengig av arbeidskraft døgnet rundt. Som en konsekvens bruker sektoren flere forskjellige atypiske arbeidstidsordninger som lange vakter, lange uker, turnusarbeid og nattarbeid – ordninger som på forskjellig ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 2 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:03, Research report, 2018)
   En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene er at bestemte ...
  • Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees 

   Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates how educational level, job-related skills and employers’ support for competence development jointly determine Norwegian employees’ expectations of maintaining employment and career advancement. ...
  • Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET) 

   Heglum, Mari Amdahl; Nilsen, Wendy; Bernstrøm, Vilde Hoff (Journal of Education and Work;Volume 35, 2022 - Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2022-07-13)
   Early work experience is found to be an influential factor in young people’s transitions from school to work. Still, we know little about whether early work experience can protect vulnerable young people from subsequent ...
  • The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: a fixed effects multivariate regression analysis using panel data 

   Kjekshus, Lars Erik; Bernstrøm, Vilde Hoff; Dahl, Espen; Lorentzen, Thomas (BMC Health Services Research;14(art.50), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Hospitals are merging to become more cost-effective. Mergers are often complex and difficult processes with variable outcomes. The aim of this study was to analyze the effect of mergers on long-term sickness absence ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Employability as an Alternative to Job Security 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (Personnel review;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – Employability has been suggested as an alternative to job security in response to more flexible work arrangements, arguing that the important question for employees is no longer the security of their current job, ...
  • Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (BMC Health Services Research;19, Article number: 193 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-27)
   Background: A number of working time arrangements have been linked to negative consequences for both health personnel and their patients. A common hypothesis put forth to explain these findings suggests that certain working ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Salomon, Robert; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI Rapport 2015:13, Report, 2015)
   På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og i samarbeid med Abelia har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en studie i kunnskapsbedrifter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia som utforsker HR-funksjonens ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, Research report, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, Research report, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Lindesneslosen – Sluttrapport 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff; Ballo, Jannike Gottschalk; Frangakis, Maria (AFI Rapport;2020:11, Research report, 2020-12)
   Målgruppa for utviklingsprosjektet Lindesneslos (2014–2017) var ungdom bosatt i Lindesnesregionen som hadde droppet ut av jobb eller utdanning, eller som stod i fare for å gjøre det. Hovedmålet var å utvikle tilnærminger ...
  • «Lindesneslosen» 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2018:06, Research report, 2018)
   «Lindesneslosen» var et prosjekt som prøvde ut Supported Employment i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnesregionen. Målgruppa var ungdom bosatt i ...
  • Long working hours and sickness absence—a fixed effects design 

   Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Public Health;18(1), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: While long working hours seem to lead to impaired health, several studies have also shown that long working hours are related to lower levels of sickness absence. Previous studies on the relationship between ...
  • The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses 

   Ose, Solveig Osborg; Lohmann-Lafrenz, Signe; Bernstrøm, Vilde Hoff; Berthelsen, Hanne; Marchand, Gunn Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Employers are legally obligated to ensure the safety and health of employees, including the organizational and psychosocial working environment. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) covers ...
  • Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals 

   Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Health Services Research;19, Article number: 895 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-11-14)
   Background: Organizational change is often associated with reduced employee health and increased sickness absence. However, most studies in the field accentuate major organizational change and often do not distinguish ...
  • Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse 

   Nordberg, Tanja; Drange, Ida; Massey, David; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Enehaug, Heidi; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Eveline; Lescoeur, Kristine; Nilsen, Wendy (AFI-notat;2023:03, Working paper, 2023-06)
   Dette er en protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt (‘scoping review’) over norsk forskning på arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljø og arbeidshelse er et viktig og stort forskningstema i Norge. Det er et fagfelt som ...
  • Shift work and sickness absence at a Norwegian hospital: a longitudinal multilevel study 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (Occupational and Environmental Medicine;Volume 77, Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-23)
   Objective: Shift work is known to be related to several negative health consequences and sickness absence. Research results regarding the relationship between types of shift schedules and sickness absence and whether and ...