• Byene i Nordland som innovasjonssentra 

   Vestby, Guri Mette; Bergsli, Heidi; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2016:2, Rapport, 2016)
   Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland, hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer ...
  • Forskning for framtidens byer 

   Vedeld, Trond; Bergsli, Heidi; Millstein, Marianne; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2015:26, Rapport, 2016)
   Denne rapporten omfatter en kartlegging og vurdering av norsk by- og byrelatert forskning de siste 8-10 åra. Kartleggingen peker mot forskningsområder for framtidens byer stillet overfor en ny global agenda. Kartleggingen ...
  • Det fysiske bysentrum i bykommunene i Østfold og Buskerud - den besøkendes blikk 

   Jon Guttu; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:128, Notat, 2005)
   Last ned gratis Hva ser vi på kommunenes nettsider og hva ser vi i virkeligheten? Noen sentrale påstander fra hver bykommune blir vurdert og diskutert etter et besøk på stedet. Generelt legger nettstedene liten vekt på ...
  • Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe; Vidar Vanberg; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:131, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet inneholder råd og anbefalinger om strategisk arbeid knyttet til profilering med sikte på å øke kunnskapen om byen. Det fokuseres direkte på profileringsarbeid, differensiering av målgrupper, kommuners ...
  • Planning for Polycentricity. The Development of a Regional Plan for the Oslo Metropolitan Area 

   Bergsli, Heidi; Harvold, Kjell Arve (Scandinavian journal of public administration;Vol 22, No 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Polycentricity has become a principle of strategic regional planning in order to concentrate land use and optimise infrastructure. This paper discusses the possibilities and challenges for a polycentric strategy in relation ...
  • Selvpresentasjoner på nettstedene av bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:129, Notat, 2005)
   Last ned gratis Informasjonen som finnes på kommunenes hjemmesider fungerer også som en form for selvpresentasjon som er med på å forme bildene av byene. Siden byene ønsker å øke sin tiltrekking overfor bosetting, ...
  • Sluttevaluering av Helse og omsorg i plan 

   Hofstad, Hege; Bergsli, Heidi (NIBR-rapport 2016:9, Rapport, 2016)
   Dette er sluttrapporten til en fireårig følgeevaluering av «Helse og omsorg i plan», et etter- og videreutdanningsprogram på masternivå med mål om å øke kunnskap om helse, folkehelse og planlegging i kommuner, ...
  • Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt 

   Dahl, Espen; Bergsli, Heidi; van der Wel, Kjetil (Research report, 2014-03)
   Denne rapporten handler om sosial ulikhet i helse i Norge – omfang, utviklingstrekk, årsaker og konsekvenser, og den politikken norske myndigheter fører og bør føre for å redusere sosiale ulikhet i helse i Norge. Rapporten ...
  • Storbyforskningsprogrammet 

   Millstein, Marianne; Skogheim, Ragnhild; Bergsli, Heidi (NIBR-rapport 2018:7, Rapport, 2018)
   Siden 1987 har storbyene og KS finansiert et eget forskningsprogram for å få fram relevant og nyttig kunnskap for byenes rolle som tjenesteyter og samfunnsutvikler. Dette prosjektet forteller historien om programmet i store ...