• Skolefritidsordningen: Barns aktivitetstid? 

   Løndal, Knut; Bergsjø, Carl-Henrik (FoU i Praksis;2006, Chapter; Peer reviewed, 2007-04)
   Med bakgrunn i helseargument har flere offentlige utredninger slått fast at barn er for lite fysisk aktive (Helsedepartementet, 2003; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003, 2004), og det er tallfestet anbefalinger ...
  • Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo 

   Løndal, Knut; Lund, Siv; Bergsjø, Carl-Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen, som bygger på et kvalitativt forskningsprosjekt, belyser hvordan det var lagt til rette for fysisk aktivitet ved to skolefritidsordninger (SFO) i Oslo i 2003 og 2013. I 2003 var det opp til barna å ...