• Etablering av kontinuerlige repertoar 

      Berger, Morten (MALKS;2012, Master thesis, 2012)
      Et kontinuerlig repertoar innebærer atferdsformer som endres langs en dimensjon som en funksjon av endringer langs en stimulusdimensjon. Det er antatt at slike repertoar etableres og utvides til utrente punkter etter ...