• En fagbevegelse for fremtiden? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Andre dokumenter, Report, 2013)
   Diskusjonsnotat
  • En fagbevegelse for fremtiden? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Andre dokumenter, Report, 2013)
   Diskusjonsnotat
  • Framtida til norsk luftfart 

   Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2014:11, Research report, 2014)
   Denne rapporten tar for seg problemstillinger som kan knyttes til norsk luftfarts framtid i en liberalisert og globalisert luftfartsvirkelighet. Blant viktige spørsmål som diskuteres er hvordan betingelsene for norsk ...
  • Færre på vei ut? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:2, Research report, 2012)
   Rapporten søker å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner arbeidstakere som per i dag er innenfor arbeidslivet, men som anser det som svært eller ganske sannsynlig at de er utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner ...
  • Færre på vei ut? 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:2, Research report, 2012)
   Rapporten søker å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner arbeidstakere som per i dag er innenfor arbeidslivet, men som anser det som svært eller ganske sannsynlig at de er utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, Report, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, Research report, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (AFI Rapport 2015:7, Report, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • Når unntaket blir en del av regelen 

   Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2015:1, Research report, 2015)
   I Norge i dag jobber omlag 9 prosent av de sysselsatte i midlertidige stillinger. I andre land i Europa er dette tallet mye høyere. Norge regnes som et land med relativt sterkt stillingsvern for både fast og midlertidig ...
  • Organizing capacities and union priorities in the hotel sector in Oslo, Dublin, and Toronto 

   Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (Nordic Journal of Working Life Studies;4(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In this article, we draw international comparisons between industrial relations regimes in the hotel sector and compare relevant trade union experiences in the selected metropolitan areas of Oslo, Dublin, and Toronto. ...
  • "Pensjon? Hvafforno?" Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon. 

   Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida (Søkelys på arbeidslivet;32(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Gjennom pensjonsreformen (2009) ble noe av ansvaret og risikoen forbundet med pensjon flyttet over på innbyggerne, noe som nødvendiggjør at enkeltpersoner klarer å tilegne seg relevant informasjon. Denne artikkelen analyserer ...
  • Prinsipper og praksis 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2015:11, Research report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra KMD undersøkt hvordan tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. Rapporten belyser hvorvidt bestemmelsene i tjenestemannslovgivningen oppleves ...
  • Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid 

   Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 4-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   The debate about temporary work in Norway, and the recent changes in the Working Environment Act in 2015, have mainly focused on whether temporary employment represents more insecurity or more flexibility and for whom in ...
  • Social Class, Union Strategies, and Preference in Wage Outcomes in Norway 

   Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida (Nordic Journal of Working Life Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-30)
   This article explores a potential socialization effect of unions on member preferences in wage out- comes and bargaining structures.This challenges notions of union wage policies simply reflecting the material self-interest ...
  • Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren 

   Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:1, Research report, 2012)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelsen blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren. Tidligere undersøkelser av tidsbruk i denne sektoren har vært basert ...
  • Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren 

   Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:1, Research report, 2012)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelsen blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren. Tidligere undersøkelser av tidsbruk i denne sektoren har vært basert ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (AFI Rapport 2012:10, Report, 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (AFI Rapport 2012:10, Report, 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.
  • Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde; Egeland, Cathrine; Steen, Arild Henrik (AFI Rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å bli mer diffust for enkelte grupper. Dette gjelder ikke minst for grupper som er unntatt formelle arbeidstidsavtaler og Arbeidsmiljøloven. For disse åpnes et rom for uklarheter, ...