• Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 8, No. 3, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   In 2020 a new school reform will be implemented in Norway, with required vocational specialisation the first year in upper secondary school. The aim of this article is to analyse challenges and opportunities in the meeting ...
  • Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 3, No 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2019-02-23)
   Målet med denne artikkelen er å belyse kompetanseområder en yrkesfaglærer trenger for å undervise i brede yrkesfaglige utdanningsprogram med tidlig yrkesspesialisering i videregående skole i Norge. Det er bred enighet om ...