• Kampen om lokalene 

      Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Rapport, 1998)
      I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...